Velkommen til MidtArkiv

I MidtArkiv kan du finde dokumenter som omhandler emnerne:

  • Jordforurening
  • Råstoffer
  • Uddannelse

Dokumenterne stammer fra vores journalsystem (SBSYS). De tre emner er udvalgt som forsøgsområder og der kommer forhåbentlig flere til.

Derfor er der måske ingen sager der dukker op i din søgning

Vores journalsystem er meget omfattende, og vi har valgt at starte med at publicere dokumenter, rapporter og afgørelser som er fra efter den 1. maj 2022. Der kan dog ligge ældre materiale i de tilfælde, hvor vi har behov for at dele dette med borgere eller samarbejdspartnere.

Hvis man søger efter jordforureningssager via et lokalitetsnummer skal man sætte citationstegn ( " ) før og efter lokalitetsnummeret.

I forbindelse med at vi publicerer dokumenterne bliver de scannet for cpr numre og følsomme oplysninger som eksempelvis sygdom, seksualitet og religiøse tilhørsforhold.

Hvis du finder oplysninger i arkivet som du ikke mener bør offentliggøres

Kontakt os og oplys os om det. Vi vil undersøge sagen og eventuelt fjerne oplysningerne eller lukke dokumentet for offentlig adgang.

Kontakt

Region Midtjylland
Regionhuset Viborg
Skottenborg 26
Poskboks 21
8800 Viborg

E-mail:
kontakt@RegionMidtJylland.dk

Telefon:
+45 7841 0000